« Tagasi

Võrdõigusvoliniku õigusnõustamine 6. novembril 2013 kell 10.30-12.30 Jõgeva maavalitsuse saalis

Võrdõigusvoliniku õigusnõustamine

 

6. novembril kell 10.30-12.30 Jõgeva maavalitsusesaalis, Suur 3, Jõgeva

 

võtabvõrdõigusvolinik õigusnõustamiseksvastu inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

 

Ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine on näiteks see, kui inimest koheldakse võrreldes tema kolleegidega halvemini pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist. Samuti on keelatud maksta sama või võrdväärse töö eest naisele madalamat töötasu kui mehele. Tööle värbamisel ei tohi kandideerija rahvus saada takistuseks. 

 

Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad ja ametnikud, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

 

Võimalusel palume eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9259; info@svv.ee. Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

 

Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni" raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.