24.07.14

EHITUSLOAD

09.12.2013 Väljastada ehitusloa Tallinna tn 1 mahutite ruumi ehitamiseks (ehitisregistri kood 114012156).

09.12.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa paisu osade (veehaardekanal, äravoolukanal) rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 220653493).

11.11.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Ringtee  tn 17 korterelamu (ehitisregistri kood 114012132) rekonstrueerimiseks.

04.11.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi tn 18 kinnistule (katastritunnus 61701:006:0028) elektriliitumise ehitamiseks.

04.11.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Mäe tn 10 (katastritunnus 61701:004:1010) kinnistule kõrvalhoone ehitamiseks.

12.08.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Mäe tn 22 sauna ehitamiseks.

31.07.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi 16/18 tootmishoone laiendamiseks (ehitisregistri kood 114012323).

08.07.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa paisu osade (veehaardekanal, äravoolukanal) rekonstrueerimiseks  (ehitisregistri kood 220653493).

08.07.2013 Väljastada tee-ehitusloa Põltsamaa linnas Tallinna mnt ja Viljandi mnt katete rekonstrueerimiseks.

01.07.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Kuuse tn 8 kõrvalhoone ehitamiseks.

01.07.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Välja tn 4 tootmishoone laienduse ehitamiseks (ehitisregistri kood 114011362).

01.07.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Põltsamaa alajaama kinnistule (katastritunnus 61701:011:0470) 10kV alajaama ehitamiseks.

25.06.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Silla tn 1a hoone rekonstrueermiseks (ehitisregistri kood 114012255).

17.06.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Silla tänava kanali lüüside elektri liitumise ehitamiseks (61701:008:1170; 61701:008:0002, 61701:001:0001).

10.06.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Ööbiku tn 6 elamu rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 114011288).

10.06.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Rahu tn 7 rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 114011132).

13.05.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Kalda tn 8 rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 114011041).

13.05.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linna Ringtee tn 2a vee monitroorimissõlme elektriliitumise ehitamiseks.

13.05.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Piiri kinnistule (katastritunnus 61701:004:0130) ehitatavale vedelgaasi tankimisseadmele.

13.05.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Allika tn 2 katuse rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 114010706).

13.05.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Lossi tn 19a korter 1 osaliseks rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 114012249).

01.04.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Tallinna mnt 1 masuudihoidla (ehitisregistri kood 114012156) rekonstrueerimiseks reovee kohtpuhastiks.

25.03.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Tuleviku tn 5 abihoone laiendamiseks (ehitisregistri kood 120559879).

04.03.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas Lossi tn 49 katlamaja rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 114011320).

04.02.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi ja Õuna tänava sademeveekanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ja rekonstureerimiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega.

21.01.2013 Väljastada ehitusloa Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi, Kalda, Kesk, Pärna, Tartu mnt, Jõgeva mnt, Välja, Rahu, Ringtee, Metsa, Lembitu, Kuuse, Veski, Linnu, Lepa, Lossi, Eha ja Põltsamaa valla suvilate piirkonnas vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega. 

Toimetaja: SIIM SILD
24.07.14

KASUTUSLOAD

09.12.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Lille tn 5 korterelamule (ehitisregistri kood 114011712).

09.12.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Lossi tn 49 katlamajale (ehitisregistri kood 114011318).

09.12.2013 Väljastada kasutusluba elektriauto laadimispunktile Põltsamaa linnas Ringtee tänav 1a/10 (ehitisregistri kood 220659414).

28.11.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linna paisu renoveerimisele ja kalapääsule (ehitisregistri kood 220653493).

04.11.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Silla tn elektriliitumisele (ehitisregistri kood 220681019).

14.10.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Pajusi maantee, Lembitu tänava, Karja tänava, Pajusi mnt 18a, 18f, 18r, 22 ja 45 ehitatud maakaablite ja ehitiste teenindamiseks vajalikele rajatistele (ehitisregistri kood 220646219).

30.09.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Kaare alajaama toitel olevate õhuliinide asendamisele maakaablitega (ehitisregistri kood 22064223).

10.09.2013 Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linna Lille tn 2 õppehoone fassaadile ja lamekatusele (ehitisregistri kood 120170009).

10.09.2013 Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Välja tn 4 tootmishoone ventilatsioonisüsteemile (ehitisregistri kood 114011362).

21.08.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi tn 7 ehitatud võõrmudasõlmele (ehitisregistri kood 220672174).

12.08.2013 Väljastada kasutusluba vee- ja kanalisatsioonitorustikele Põllu, Põhja-Kaare, Tuleviku, Kingu, Välja, Niidu, Uue, Kaare, Jõgeva mnt, Jõe, Sepa, Tartu mnt ja Mäe tänavatel Põltsamaa linnas.

12.08.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linna Jorsi alajaama F1 õhuliinide asendamisele maakaabliga (ehitisregistrikood 220644385).

12.08.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Ringtee tn vee monitrooimissõlme elektriliitumisele (ehitusregistri kood 220678555).

12.08.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linna Vello alajaama F2 õhuliinide rekonstrueerimisele (ehitisregistri kood 220661306).

08.07.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linna Piiri kinnistule (61701:004:0130) ehitatud vedelgaasi tankimisseadmele.

01.07.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Ringtee 1d elamule (ehitisregistri kood 114020921).

01.07.2013 Väljastada kasutusload Põltsamaa linnas Jaama tn 11a (ehitisregistri kood 120557430) ja Jaama tn 11b (ehitisregistri kood 120557430) elamutele.

13.05.2013 Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Veski tn 4 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusele (ehitisregistri kood 114011350).

25.02.2013 Väljastada kasutusload järgmistele ehitistele:

1.       J. Kuperjanovi tn 7 peapumpla (ehitusregistri kood 114022892);

2.       J. Kuperjanovi tn 7 olmehoone (ehitisregistri kood 114022893);

3.       J. Kuperjanovi tn 7 tehnohoone ja garaaž-töökoda (ehitisregistri kood 114022894);

4.       J. Kuperjanovi tn 7 liivapüüdurihoone (ehitisregistri kood 120540794);

5.       J. Kuperjanovi tn 7 biotiigid (ehitisregistrikood 220169658);

6.       J. Kuperjanovi tn 7 biopuhasti (ehitisregistri kood 220246153);

7.       J. Kuperjanovi tn 7 ühtlustusmahuti (ehitisregistri kood 220604628).

25.02.2013 Väljastada kasutusluba rekonstrueeritud Põltsamaa alajaamale (ehitisregistri kood 220578077).

18.02.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Jõe 1b elektrivõrguga liitumisele (ehitisregistri kood 220670859).

11.02.2013 Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Viljandi mnt 2a päevakeskus kogudusehoonele (ehitisregistri kood 120657768).

04.02.2013 Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Kannikese tn 13 elamule (ehitisregisti kood 120537035).

04.02.2013 Väljastada ehitise kasutusluba elektriauto laadimispunktile Põltsamaa linna Piiri kinnistul (61701:004:0130, ehitisregistri kood 220659033).

04.02.2013 Väljastada kasutusluba Romec Metall OÜ peakaitsme nimivoolu suurendamisele (ehitisregistri kood 220657774).

21.01.2013 Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Pargi tn 1 administratiivhoones asuvale silma- ja nõelravikabinetile.

21.01.2013 Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Lossi tn 38 tootmishoonele (ehitisregistri kood 11402253).

Toimetaja: SIIM SILD
24.07.14

Projekteerimistingimused

14.10.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-23) Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi tn 18 kinnistus (61701:006:0028) elektrivõrguga liitumise ehitusprojekti koostamiseks.

21.08.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-22) Põltsamaa linnas Ringtee tn 17 (ehitisregistri kood 114012132) elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

08.07.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-21) Põltsamaa linnas Mäe tn 22 aiamaja ehitusprojekti koostamiseks.

20.05.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-21) Põltsamaa linnas Veski, Lossi ja Silla tänaval elektriliitumiste ehitusprojekti koostamiseks.

13.05.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-19) Põltsamaa linnas Ööbiku tn 6 (katastritunnus 61701:002:0690) elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

13.05.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-20) Põltsamaa linnas Pikk tn 7 (katastritunnus 61701:009:1140) elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

22.04.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-19) Põltsamaa linnas Silla tn 1a hoone ja hüdroelektrijaama veehaardekanali ehitusprojekti koostamiseks.

11.03.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-18) Põltsamaa linnas Ringtee tänaval vee monitroorimissõlme VMK-10 elektrivõrguga liitumise tööprojekti koostamiseks.

11.03.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-17) Põltsamaa linnas Aia tänaval vee monitoorimissõlme VMK-6 elektrivõrguga liitumise tööprojekti koostamiseks.

25.02.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-16) Põltsamaa linnas Kuuse tn 8 (katastritunnus 61701:002:2000) kinnistule kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks.

25.02.2013 Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-15) Põltsamaa linnas Rahu tn 7 (katastritunnus 61701:002:0780) elamu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.     

Toimetaja: SIIM SILD