23.07.14

Põltsamaa Linnavalitsus on otsustanud:

 

Juuli 2012. aasta

1. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-7) Põltsamaa linnas katastriüksusel nr 61701:011:0470 10 KV jaotusseadme koos teenidusrajatisega ehitamiseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-9) ehitusprojekti koostamiseks Põltsamaa linnas Rohelise tänava piirkonnas õhuliinide asendamiseks maakaablitega
3. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Välja tn 4 ehitise laiendamiseks.
4. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-6) elektriautode kiirlaadimispunkti ehitusprojekti koostamiseks Põltsamaa linnas Ringtee 1a/10
5. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-8) Põltsamaa linnas Lembitu tn 1 lasteaia fassaadide rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 120170214).

 

August 2012. aasta

1. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Piiri kinnistule (61701:004:0130) elektriautode laadimispunkti liitumise ehitamiseks.
2. Anda kirjalik nõusolek valguskaabli ehitamiseks Põltsamaa linnas Viljandi maanteel asuvale reformimata riigimaale.
3. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-10) Põltsamaa linnas Kannikese tn 6 elamu koos teenindavate rajatistega ehitusprojekti koostamiseks.
4. Anda kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Kannikese tn 10 elamule maaküttesüsteemi ehitamiseks (ehitisregistri kood 120169389).
5. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-10) ehitusprojekti koostamiseks Põltsamaa linnas Kannikese-Kellukese tänavate piirkonnas fiiberoptilise kaabli võrgu ehitamiseks.
6. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Ringtee tn 1a/10 elektriauto laadimispunkti liitumise ehitamiseks.
7. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas, J. Kuperjanovi tn 10 garaaži ehitamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Lembitu tn 3 joogiveerajatise ehitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega.
9. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-11) Põltsamaa linnas Mäe tn 10 garaaži ehitusprojekti koostamiseks
10. Anda kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Tamme tn 23 kinnistule varjualuse püstitamiseks

 

September 2012 . aasta
1. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Lembitu tn 1 lasteaiahoone fassaadide rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 120170214).
2. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Rahu tn 9 elamu ehitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega.
3. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Kannikese tn 6 elamu ehitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega.
4. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Tartu mnt 32 elamu rekonstrueerimiseks (ehitisregistri kood 114011249).
5. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Pikk tn 67 ehitise laiendamiseks (ehitisregistri kood 120316043).
6. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Rohelise ja F. R. Kreutzwaldi tänava piirkonnas õhuliinide rekonstrueerimiseks.
7. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Lembitu tn 3 puurkaev-pumpla ehitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega.


Oktoober 2012. aasta

1. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Pajusi mnt 18j (ehitisregistri kood 114022775) spordihoone rekonstrueerimiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega.
2. Väljastada projekteerimistingimused (jrk nr 265-11) Põltsamaa linnas Kannikese tn 8 (katastritunnus 61701:001:0017) elamu ehitusprojekti koostamiseks
3. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Karja, Kannikese, Kellukese tänava ja Pajusi maantee piirkonnas fiiberoptilise kaablivõrgu ehitamiseks.
4. Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Lossi tn 49 perearstikeskuse ja õendushoolduskodu fassaadile (ehitisregistri kood 114011318).
5. Väljastada kasutusluba Põltsamaa linnas Kesk tn 6 asuva Maxima kaupluse parklale (ehitisregistri kood 220300118).
6. Väljastada ehitusluba Põltsamaa linnas Lille tn 5 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.
7. Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Pajusi mnt 18 korterelamu katusele (ehitisregistri kood 114011714).
8. Väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Pajusi mnt 37a päästedepoo fassaadile (ehitisregistri kood 114022552).
9. Väljastada kasutusload järgmistele ehitistele:
Kirde tn 7 kaitsme nimivoolu suurendamine;
Gaasi tn 6 asuva Tamme Service OÜ peakaitse nimivoolu suurendamine;
Linn II õhuliini asendamine maakaabliga;
Elektriauto laadimispunkti liitumine Puhuveski alajaam;
Kannikese tänava kinnistute elektrivõrguga liitumine.


November 2012. aasta

Väljastada kasutusload järgmistele ehitistele:
Veski tn 4 Noortekeskuse peakaitsme nimivoolu suurendamine.
Kuuse tn kapptelefonijaama elektrivõrguga liitumine.
AS Saare Olerexi Puhu-Risti tankla peakaitsme nimivoolu suurendamine.
Eha tn pumpla elektrivõrguga liitumine.
Aia tn alajaama F6 töökindluse tõstmine.

 
Toimetaja: SIIM SILD