22.07.15

EHITUSLOAD

08.12.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas K. A. Hermanni tn 4 elamu rekonstrueerimiseks.

10.11.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Marja tänaval (Marja tn 20 kuni Ringtee tn 2a) veetorustiku rekonstrueerimiseks.

15.10.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Marja tänaval veetorustiku rekonstrueerimiseks ja Julius Kuperjanovi tn 7 kinnistul kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

15.10.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Kooli tänaval (lõigul K. A. Hermanni - Lossi tn) Lossi tn 47 ja 49 kinnistutele sideühenduse ehitamiseks.

06.10.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Lossi tn 49 asuva tervisekeskuse ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja tuletõkkeukse paigaldamiseks.

29.09.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Metsa tn 22 elamu rekonstrueerimiseks.

29.09.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Tallinna mnt ja Õnne tänava ristmiku piirkonnas Põltsamaa valla Veski ja Teedu kinnistutele vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks.

29.09.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Eha tn 13, Eha tänaval ja Õnne tänaval Põltsamaa valla Mõhküla Koidu tee kinnistute elektriliitumise ehitamiseks.

22.09.2014 väljastati tee-ehitusluba Põltsamaa linnas Kingu ja Julius Kuperjanovi tänavate katete rekonstrueerimiseks. 

15.09.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Eha tn 6 kinnistule küttepuude varjualuse ehitamiseks.

28.07.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Kannikese tn 27 elamu ehitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajalike rajatistega.

28.07.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Kase ja Nurme tänava, Pika ja Tamme tänava, Pika ja Saare tänava ristmike piirkonnas Elioni side aktiivkappide ehitamiseks.

28.07.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Saare/Pika tn ristmikul side aktiivkappide väliselektrivarustuse ehitamiseks.

28.07.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Kase/Nurme tn ristmikul side aktiivkappide väliselektrivarustuse ehitamiseks.

28.07.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Tamme/Pika tn ristmikul side aktiivkappide väliselektrivarustuse ehitamiseks.

07.07.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Jõgeva maanteel kergliiklustee (lõigus Rahu tn-Ringtee tn) ehitamiseks.

25.06.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Tallinna mnt 1 sideühenduse ehitamiseks.

09.06.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Veski tn 5 hoonele sideühenduse ehitamiseks.

09.06.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Lossi tänava kõnnitee (Lossi tn 5 ja Lossi tn 5a kinnistutega piirneval alal) rekonstrueerimiseks.

03.06.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Roheline tn 18 elamu täielikuks lammutamiseks.

29.05.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi tn 18 kinnistule katlamaja-kuivati ehitamiseks.

20.05.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas K. A. Hermanni tn 1 aiamaja-kõrvalhoone rekonstrueerimiseks.

13.05.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Pikk tn 7 üksikelamu püstitamiseks.

05.05.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Kastani tn 5 kõrvalhoone rekonstrueerimiseks.

24.03.2014 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 29 asuva puidutööstuse hoone rekonstrueerimiseks.

Toimetaja: TIIA VAHTER
22.07.15

KASUTUSLOAD

30.12.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Lossi tn 47 ja 49 sideühendusele.

30.12.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Kannikese-Kellukese ja Pajusi mnt piirkonnas ehitatud sideühendusele. 

30.12.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Veski tn 5 koolimaja sideühendusele. 

22.12.2014 väljastada ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Õuna ja Pärna tänaval rekonstrueeritud kaugküttetorustikele. 

08.12.2014 väljastati tee-kasutusluba Põltsamaa linnas Jõgeva maantee kergliiklusteele lõigus Rahu tn – Ringtee tn.

01.12.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Kannikese tn 6 elamule.

10.11.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Tamme ja Pikk tänava ristmikul asuvale Huawei kapptelefonijaama elektriliitumisele.

10.11.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Saare ja Pikk tänava ristmikul asuvale Huawei kapptelefonijaama elektriliitumisele.

29.09.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Kase ja Nurme tänava ristmikul asuvale Huawei kapptelefonijaama elektriliitumisele.

15.09.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Tallinna mnt 1 sideühendusele. 

15.09.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Kingu tn 1a õmblustsehhile.

08.09.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas Kuuse tn VMK-6 vee monitoorimise sõlme elektriliitumisele. 

01.09.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi tn 10 garaažile.

25.08.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 29 rekonstrueeritud tootmishoonele.

18.08.2014 väljastati ehitise kasutusload Põltsamaa linnas Ööbiku tänaval asuvale sidekanalisatsioonile ja sidekapile, Metsa tänaval asuvale sidekanalisatsioonile ja sidekapile ning K. A. Hermanni ja Lossi tänaval asuvale sidekanalisatsioonile ja sidekapile.

18.08.2014 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi tn 4 korteritele 1 ja 5. 

11.08.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas Kirde tn 7 elamule.

11.08.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi tn 16/18 puidutööstuse tootmishoonele.

11.08.2014 väljastati tee-kasutusluba Lossi tn 5 ja 5a kinnistutega piirnevale kõnniteele.

20.05.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas Kuperjanovi tn 18 kinnistu elektrivõrguga liitumisele.

20.05.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas Tartu mnt 28 elamule.

13.05.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnasTartu mnt 32 rekonstrueeritud ehitise osale.

28.01.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas Lossi tn 5a rekonstrueeritud ja laiendatud kohvikule.

15.01.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi 16 tootmiskompleksi manööverdusalale.

14.01.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi tn 16 tootmiskompleksi müratõkkesein-varjualusele.

14.01.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi tn 16 AS Puit-Profiil tootmiskompleksi kamberkuivatile.

14.01.2014 väljastati kasutusluba Põltsamaa linnas rekonstrueeritud ja ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele. 

Toimetaja: TIIA VAHTER
23.07.15

KIRJALIKUD NÕUSOLEKUD

03.11.2014 väljastati kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Tartu mnt 9 kinnistule ajutise ehitise (soojak) püstitamiseks.

25.06.2014 väljastati kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Välja tn 4 tootmishoonesse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks.

05.03.2014 väljastati kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Pajusi mnt 7 (korter 4) hoovipoolsele fassaadile õhksoojuspumba paigaldamiseks.

18.01.2014 väljastati kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Pajusi mnt 7 korter 4 tehnosüsteemide muutmiseks (õhusoojuspumba paigaldamine).

13.01.2014 väljastati kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Jaama tn 20 kinnistule puukuuri ehitamiseks.

Toimetaja: TIIA VAHTER
22.07.15

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

22.12.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 24-2014) Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi tn 7 kinnistule purgla ehitusprojekti koostamiseks.

08.12.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 23-2014) Põltsamaa linnas Kannikese tn 14 elamu ehitusprojekti koostamiseks.

24.11.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 22-2014) Põltsamaa linnas Ringi tn 7 kinnistu elektriliitumise ehitusprojekti koostamiseks.

17.11.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 21-2014) Põltsamaa linnas Lembitu tn 10 elamu rekonstrueerimiseks ehitusprojekti koostamiseks. 

03.11.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 18-2014) Põltsamaa linnas Ringi tn 7 kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.

03.11.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 20-2014) Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 29 kinnistul katlamaja rekonstrueerimiseks ehitusprojekti koostamiseks.

03.11.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 19-2014) Põltsamaa linnas mikrotorusüsteemi ja sinna puhutavate fiiberoptiliste sidekaablite ehitusprojekti koostamiseks.

15.10.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 18-2014) Põltsamaa linnas K. A. Hermanni tn 4 1/2 elamu rekonstrueerimiseks ehitusprojekti koostamiseks. 

15.09.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 17-2014) Põltsamaa linnas Pajusi mnt 30 kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

08.09.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 16-2014) Põltsamaa linnas Õnne ja Eha tänava piirkonnas Põltsamaa valla territooriumil asuvate Mõhküla küla Koidu tee kinnistute elektriühenduse ehitusprojekti koostamiseks.

01.09.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 15-2014) Põltsamaa linnas Pajusi mnt 30 kinnistule hakke-saepuruhoidla ja katlamaja ehitusprojekti koostamiseks.

01.09.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 14-2014) Põltsamaa linnas Nurme tn 15 elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks 

18.08.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 13-2014) Põltsamaa linnas Ringtee tn 9 elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. 

18.08.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 12-2014) Põltsamaa linnas Lossi tn 47 ja Lossi tn 49 hoonetele sideühenduse ehitusprojekti koostamiseks.

28.07.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 11-2014) Põltsamaa linnas Kannikese tn 21 (katastritunnus 61701:001:0024) elamu ehitusprojekti koostamiseks.

25.06.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 10-2014) Põltsamaa linnas Kannikese tn 27 (katastritunnus 61701:001:0029) elamu ehitusprojekti koostamiseks.

25.05.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 9-2014) Põltsamaa linnas Kase ja Nurme tänava, Pikk ja Tamme tänava, Pikk ja Saare tänava ristmike piirkonnas Elioni side aktiivkappide väliselektrivarustuse ehitusprojekti koostamiseks.

30.05.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 8-2014) Põltsamaa linnas Tallinna mnt 1 sideühenduse ehitusprojekti koostamiseks.

26.05.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 7-2014) Põltsamaa linnas Veski tn 5 sideühenduse ehitusprojekti koostamiseks.

12.05.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 6-2014) Põltsamaa linnas Lossi tn 15a korterite 6 ja 7 (ehitisregistri kood 114018972) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostmiseks.

28.04.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 6-2014) Põltsamaa linnas Pajusi mnt 18k ja Pajusi mnt 18s asuvale töökojale juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks.

07.04.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 5-2014) Põltsamaa linnas Kase ja Nurme tänava, Pika jaTamme tänava, Pika ja Saare tänava ristmike piirkonnas Elion Ettevõtted AS-i side aktiivkappide ehitusprojekti koostamiseks.

24.03.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 3-2014) Põltsamaa linnas K. A. Hermanni tn 1 elamu (ehitisregistri kood 114011179) ja kõrvalhoone (ehitisregistri kood 114011180) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

24.03.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 4-2014) Põltsamaa linnas Vahe tn 7 kõrvalhoone (ehitusregistri kood 114011257) rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

17.03.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk 2-2014) Põltsamaa linnas Eha tn 6 varjualuse ehitusprojekti koostamiseks.

25.02.2014 väljastati projekteerimistingimused (jrk 1-2014) Põltsamaa linnas Metsa tn 22 elamu (ehitisregistri kood 114012139) rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Toimetaja: TIIA VAHTER