Põltsamaa linnale kuuluvad kaubamärgid

16.09.16

Linna logo on registreeritud kaubamärgina Eesti Vabariigi Patendiameti poolt 18. mail 2011. Kaubamärgitunnistuse number on 48349.

Linna vapp on registreeritud kaubamärgina Eesti Vabariigi Patendiameti poolt 30. novembril 2011. Kaubamärgitunnistuse number on 48874.

Kaubamärgi õiguskaitse on kaubamärgile ainuõigust omava Põltsamaa linna õiguste tunnustamine ja kaitse õiguslike vahenditega. Registreeritud kaubamärgi suhtes võib ainuõigust teostada ainult kaubamärgiomanikuna kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud isik, kui kaubamärgiseadus ei sätesta teisiti.

Põltsamaa linna kaubamärk antakse üldjuhul kasutusse hinnaga 102,26 eurot kaubamärgi eest aastas. Hinna vähendamise, suurendamise või tasu mitte võtmise otsustab igal konkreetsel juhul linnavalitsus.

Põltsamaa linna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord

Toimetaja: TIIA VAHTER