14.09.17

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald ühinevad 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast uueks omavalitsusüksuseks Põltsamaa vald.

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Põltsamaa valla valimiskomisjon:

1. Janne Veski - valla valimiskomisjoni esimees;

2. Merike Sumla - valla valimiskomisjoni aseesimees;

3. Aive Mauer - valla valimiskomisjoni liige;

4. Tiia Vahter - valla valimiskomisjoni liige;

5. Kaire Koit - valla valimiskomisjoni asendusliige.

Põltsamaa valla valimiskomisjoni esimehe valimine

Põltsamaa valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Põltsamaa valla valimiskomisjoni tööaja määramine

Põltsamaa valla valimiskomisjoni tööaeg

  • 16.08.-13.09.2017 (v.a 05.09 ja 07.09) tööpäeviti kell 15.00 - 17.00;
  • 05.09.2017 ja 07.09.2017 kell 15.00 - 18.00;
  • alates 18.09.2017 esmaspäeviti kell 15.00 – 17.00.

Jõgeva maavanema 18.07.2017 korraldus nr 1-1/2017/177 "Põltsamaa valla valimiskomisjoni asukoha määramine"

 

Põltsamaa valla valimiskomisjoni asukoht, aadress ja kontaktandmed

Põltsamaa vallamaja

Viljandi mnt 3

48103 Põltsamaa linn

komisjoni esimees Janne Veski 776 8984, mobiil 518 7270, e-post Janne.Veski@poltsamaavv.ee 

 

Põltsamaa valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused

08.09.2017 protokoll nr 4

08.09.2017 otsus nr 5 "Kandidaadi registreerimata jätmine"

08.09.2017 otsus nr 6 "Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine"

 

Jõgeva maakonna valimisjuhi 24.08.2017 otsus nr 1-3/2017/1 "Maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna määramine"

 

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU OTSUSED

PÕLTSAMAA LINNAVALITSUSE MÄÄRUS

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU OTSUSED

PÕLTSAMAA VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

PAJUSI VALLAVOLIKOGU OTSUSED

PAJUSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

PUURMANI VALLAVOLIKOGU OTSUSED

PUURMANI VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

Toimetaja: TIIA VAHTER