1.03.17

Põltsamaa Linnavolikogu ja Põltsamaa Vallavolikogu otsused

  • Põltsamaa Linnavolikogu 18.06.2014 otsus nr 1-3/41 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks"
  • Põltsamaa Vallavolikogu 14.08.2014 otsus nr 1-3/78 „Nõustumine Põltsamaa Linnavolikogu ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks"
  • Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2014 otsus nr 1-3/103 „Põltsamaa linnaga peetavate läbirääkimiste jätkamine"
  • Põltsamaa Vallavolikogu 22.01.2015 otsus nr 1-3/106 „Töörühma moodustamine"
  • Põltsamaa Linnavolikogu 02.02.2015 otsus nr 1-3/73 „Töörühma moodustamine"
  • Põltsamaa Linnavolikogu 15.09.2015 otsus nr 1-3/106 "Põltsamaa Linnavolikogu 02.02.2015 otsuse nr 1-3/73 „Töörühma moodustamine" muutmine"
Toimetaja: TIIA VAHTER