EU49791      Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi, Puurmani, Imavere, Kõo valdade ja Võhma linna ühinemise koordineerimine

 

 

Projekti eesmärgiks on koordineerida Põltsamaa piirkonda kuuluvate omavalitsuste vabatahtliku ühinemise läbirääkimisi. Projekti tulemuseks on vabatahtliku ühinemise tulemusena moodustunud omavalitsus, mis suudab pakkuda elanikele paremaid ja kvaliteetsemaid teenuseid tänu suuremale eelarve mahule ning kompetentsetele ametnikele. Tõuseb haldussuutlikkus ja  suureneb strateegiline ning finantsvõimekus.

Projekti planeeritud kogumaksumus 14 097,60 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus 11 982,96 eurot ja omafinantseering 2 114,64 eurot.

Projekt viiakse läbi ajavahemikus 01.02. 2016 -31.12.2016.

16.10.17

Vabariigi Valitsuse 06.01.2017 määrus nr 5 "Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

PÕLTSAMAA LINNA, PÕLTSAMAA VALLA, PAJUSI VALLA JA PUURMANI VALLA ÜHINEMISLEPING

ÜHINEMISLEPINGU MUUTMINE (PÕLTSAMAA LINN, PÕLTSAMAA VALD, PAJUSI VALD, PUURMANI VALD)

ÜHINEMISLEHT

Põltsamaa Linnavolikogu 18.10.2016 otsusega nr 1-3/2016/41 suunati avalikkusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koostatud ühinemislepingu eelnõu koos lisadega.

Avalik väljapanek kestab 31. oktoobrist 20. novembrini 2016.

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna veebileht www.poltsamaa.ee, Põltsamaa valla veebileht www.poltsamaavv.ee, Pajusi valla veebileht www.pajusi.ee ja Puurmani valla veebileht www.puurmani.ee ning Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus ja Puurmani Vallavalitsus nimetatud asutuste tööaegadel.

Ühinemislepingu eelnõu kohta on õigus avalikustamise ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise viimane päev on 21. november 2016. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (leitav allpool) ühinevale linna- või vallavalitsusele:

 • Põltsamaa Linnavalitsus (Lossi tn 9, Põltsamaa linn või e-posti aadress info@poltsamaa.ee);
 • Põltsamaa Vallavalitsus (Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn või e-posti aadress info@poltsamaavv.ee);
 • Pajusi Vallavalitsus (Vallamaja, Kalana, Pajusi vald või e-posti aadress info@pajusi.ee);
 • Puurmani Vallavalitsus (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Puurmani vald või e-posti aadress info@puurmani.ee).

Ettepanekute ja vastuväidete esitamisel tuleb märkida esitaja nimi.

Rahvakoosolekud toimuvad

 • 14.11 kell 17 Adavere Vaba Aja Keskus
 • 14.11 kell 19 Esku koolimaja
 • 15.11 kell 17 Puurmani vallamaja
 • 16.11 kell 17 Kamari seltsimaja
 • 16.11 kell 19 Lustivere kultuurimaja
 • 17.11 kell 17 Põltsamaa kultuurikeskus
 • 18.11 kell 17 Pisisaare algkool
 • 18.11 kell 19 Aidu lasteaed-algkool

PÕLTSAMAA LINNA, PÕLTSAMAA VALLA, PAJUSI VALLA, PUURMANI VALLA ÜHINEMISLEPINGU EELNÕU

              

Toimetaja: TIIA VAHTER