« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu 4. istung toimub 06.12.2017

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 6. detsembril 2017 kell 15.00 Põltsamaa vallamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Ettekandjad Margus Möldri, vallavanem ja Enn Kurg, sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhatuse esimees

2. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Ettekandja Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

3. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine, lisa 1, lisa 2

Ettekandja Pajusi Vallavalitsuse maakorraldaja Elmo Tilk

4. Jõgeva vallaga täiendava kokkuleppe sõlmimine eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamiseks

Ettekandja Pajusi abivallavanem Mark Liivamägi, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

5. Põltsamaa Vallavolikogu 06.11.2017 otsuse nr 3 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

6. Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 10 „Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve reservfondist

Ettekandja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

8. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine, lisa, 2. lugemine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

9. Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend, 2. lugemine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

10. Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord, lisa

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

11. Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

12. Info: Eesti Linnade (ja Valdade) Liiduga ühinemine ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus jätkamine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

13. Info: Põltsamaa Vallavalitsuse ja ametiasutuste tegevusest

Ettekandja vallavanem Margus Möldri