« Tagasi

Ootame taotlusi noorte huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks

Ootame taotlusi noorte huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks

Põltsamaa Vallavalitsus ootab taotlusi 7-19-aastastele noortele huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks. Taotlusi rahastatakse omavalitsustele suunatud huvihariduse ja huvitegevuse riikliku täiendava toetuse toel.

Sel toetusel on riigi tasandi kaks suuremat eesmärki:

1) suurendada kättesaadavust, st kaasata huviharidusse ja - tegevusse rohkem osalejaid, sh eraldi tähelepanu all sotsiaalmajanduslikes raskustes perede lapsed ja erivajadustega lapsed

2) suurendada mitmekesisust, huvihariduse ja  - tegevuse valikuid kolmes valdkonnas: kultuur (sh kunst, muusika, tants), sport ning loodus- ja täppisteadused.

Ootame ettepanekuid 6. jaanuarini aadressil info@poltsamaa.ee.

Palun kirjeldage taotluses vabas vormis algatust, millele toetust soovite ning tooge seejuures välja järgmine info:

1)      seosed toetuse eesmärkidega

2)      sihtgrupp, osalevate noorte arvu  prognoos

3)      algatuse elluviimise esialgne eelarve ja soovitava toetuse suurus.

Toetuse kasutamise periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2018

Toetust ei saa kasutada investeeringuteks ja majanduskuludeks. Praktiliselt kõik muud kulud, mis eesmärki teenivad, on põhjendatud, sh juhendaja töötasu, teavitustöö, vahendite soetamine, transport.

Riigi poolt on esialgsetel andmetel Põltsamaa vallale planeeritud toetussumma 2018. aastaks 204 000 eurot.

Täiendav info Silja Peters, Silja.Peters@poltsamaavv.ee, 7766994