Hanked

24.05.17

Info Põltsamaa linna lihthangete ja riigihangete kohta on leitav riigihangete registristsisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõnad - Põltsamaa Linnavalitsus

Alla lihthanke piirmäära hangete kohta avaldatakse infot käesoleval leheküljel.

 

HANKED

Toimetaja: TIIA VAHTER