14.03.17
Hooldajatoetus
 
Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu hooldusvajaduse hindamise tulemuste põhjal vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
 
Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest.
 

Hooldajatoetuse määr on võrdne riigieelarve seadusega sätestatud sotsiaaltoetuste määraga.

Hooldajale, kes on määratud hooldajaks isikule, kellel on raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes, makstakse hooldajatoetust 60% hooldajatoetuse määrast.

Hooldajale, kes on määratud hooldajaks isikule, kellel on sügavalt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses, makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

Hooldajale, kes on määratud hooldajaks isikule, kellel on suutmatus täielikult osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada, makstakse hooldajatoetust 200% hooldajatoetuse määrast.

Hooldajatoetust võidakse põhjendatud juhtudel erandkorras maksta ka puudega isikule enesele hooldusvajaduse hindamise testist tuleneva transporditeenuse ostmiseks 50% sotsiaaltoetuse määrast.

Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.
 
 

Täisealisele puudega isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Loe lisaks Sotsiaalministeeriumi kodulehelt

 
Toimetaja: TIIA VAHTER