19.02.16

Põltsamaa linna territooriumil asub 2 kalmistut: Põltsamaa kalmistu ja Saksa kalmistu (suletud matmiseks). Kalmistute ametlikud kohanimed on kinnitatud Põltsamaa Linnavolikogu 20. detsembri 2004. aasta otsusega nr 105.

 

Põltsamaa kalmistu on avatud E-P  8-12 ja 13-17

 

Kontaktid: 

Kalmistu üldtelefon 5331 2383

E-post: kalmistu@poltsamaa.ee

Kalmistuvahina töötab Madis Roio ja kalmistuvahi abina Vahur Maiste

 

Põltsamaa linna kalmistu kasutamise eeskiri

 

Kalmistuseadus

 

Põltsamaa linna kalmistu tasuliste teenuste hinnakiri alates 01.02.2016 (kinnitatud Põltsamaa Linnavalitsuse 14.12.2015 korraldusega nr 2-3/2015/314)

1.1. kabeli kasutamine leinatalituse läbiviimiseks (kord)                  10 eurot;

1.2. surnu hoidmine külmkambris üks ööpäev:

1.2.1. sõltuvalt ilmaoludest, kui kasutuses on külmutusseadmed    10 eurot;

1.2.2. ilma külmutusseadmeteta                                                              6 eurot;

1.3. liiva müük 1 (üks) ämbritäis (kuni 12 liitrit)                                     0,30 eurot.

Toimetaja: TIIA VAHTER