Vormi täitmiseks tuleb ennast veebilehel sisse logida

KOHALIKE MAKSUDE VÕLGNEVUSE PUUDUMISE TÕEND

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.
26.11.15

Lisainfo:

spetsialist Loreida Küppas, tel 776 8553, loreida@poltsamaa.ee;

majandusnõunik Maimu Kelder, tel 776 8564, maimu@poltsamaa.ee.

Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Toimetaja: SIIM SILD