16.09.16

Maakorraldusalased tegevused

  • Maareformi läbiviimine

              o    Maa erastamise korraldamine

              o    Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja korraldamine 

              o    Maa riigi omandisse jätmise kooskõlastamine ja andmete edastamine

  • Aadresside ja kohanimede määramise korraldamine
  • Maakasutuse kontrollimine
  • Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
  • Katastriüksuste liitmine
  • Katastriüksuste jagamine
  • Maaüksuste maksustamishindade määramine
  • Maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine
Toimetaja: TIIA VAHTER