7.09.16

Majandustegevuse register

Tegevusloa- ja teatamiskohustusega tegevusalad

Erinõuetega tegevusalad MTR-is alates 01.07.2014

Majandustegevuse teate andmete muutmine ja majandustegevusest loobumine

  • Majandustegevuse andmete muudatustest tuleb kaubanduse valdkonnas tegelevatel ettevõtjatel teavitada viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid on võimalik kontrollida majandustegevuse registri veebilehelt.
  • Majandustegevusest ajutisel loobumisel tuleb esitada majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märgitakse majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev. Majandustegevusest täielikul loobumisel tuleb esitada majandustegevusest loobumise teade, milles märgitakse majandustegevuse lõpetamise kuupäev.
  • Majandustegevuse teate andmete muutmise ja majandustegevusest loobumise teate esitamise eest riigilõivu tasuma ei pea.
  • Täpsemat teavet kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja majandustegevuseteate andmete muutmise ja majandustegevusest loobumise kohta leiad eesti.ee veebilehelt.

Majandustegevuse teate esitamine majandustegevuse registrile

  • Alkohoolsete jookide või tubakatoodetega kauplemiseks jaekaubanduse, hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal tuleb ettevõtjal esitada majandustegevusteade. Majandustegevusteade tuleb esitada ka kutsealaseks kasutamiseks mõeldud biotsiidide ja hambavalgendustoodete müügiga tegelemiseks hulgikaubanduse tegevusalal. Täpsemat teavet kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja majandustegevusteate esitamise kohta leiad eesti.ee veebilehelt.

 

Toimetaja: TIIA VAHTER