15.04.16

MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

 

Registrikood             80229484

Aadress                     Suur tn 3, Jõgeva 48306

Tegevdirektor           Raivo Suni

Telefon                      +372 5648 0215; liidu lühinumber 317

E-post                        ovl@ovl.ee, raivo.suni@ovl.ee

Koduleht                    www.ovl.ee

 

MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Liit eesmärkideks on Jõgeva maakonna omavalitsusüksuste ühistegevuse kaudu:

  • maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine;
  • maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine;
  • maakonna esindamine, oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine;
  • maakonna kohalike omavalitsusüksuste koostöö edendamine;
  • liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomine.

 

Põltsamaa linn on liige aastast 1992. Põltsamaa linna esindajateks on Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ja Põltsamaa Linnavolikogu esimees Andres Vään. Nende asendajad on abilinnapea Evely Purre ja linnavolikogu aseesimees Margus Oro (Põltsamaa Linnavolikogu 17.12.2013 otsus nr 1-3/17 ja 15.09.2015 otsus nr 1-3/105).

 

Toimetaja: TIIA VAHTER