30.11.16

Noorte Tugila

Programm aastateks 2015-2018 – 15-26-aastastele noortele, kes ei ole hõivatud õppimisega ega töötamisega; noortele emadele ja puudega noortele.

Noorte Tugila on loodud noorte toetamiseks, et pakkuda tegevusi, mis toetaksid kooli või tööellu suundumist. Programm on noortekeskuste põhine ning noorel on vaja selleks pöörduda lähima noortekeskuse noorsootöötaja poole.

Jõgevamaal  toetavad noori: Jõgeva valla ja linna noortekeskused, Pajusi vald, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, Torma noortekeskus, Puurmani vald ja Tabivere vald.

Programmi idee on aidata noort, kes mingil põhjusel ei õpi ega tööta ning vajab uuesti õppima asumiseks  või tööle saamiseks juhendamist ja nõustamist. Iga noorega tegeleb noorsootöötaja individuaalselt.
Võimalused Noorte Tugila raames: töövarjupäev ettevõttes, õppida koos tundma erinevaid ameteid, individuaalsed vestlused, grupitööd  vajaduse põhiselt, võimalust leida sobiv õpikeskkond, karjäärinõustamist, õppevisiite, tuge kontakti loomisel ettevõtjatega või asutustega, abi vabatahtliku tegevuse leidmisel, abi huvitegevuse leidmisel, abi enese analüüsimisel, tugevuste ja oskuste väljaselgitamisel jpm.

Sihtgrupp: 15-26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta; noored emad, kelle laps on saanud 1,5-aastaseks või emapalk on lõppenud; puudega noored.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" alusel. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Rohkem infot küsi: kohalikust  noortekeskusest; maire.puss@gmail.com, ave.lubek@ank.ee, viitkinhelen@gmail.commerle.vaht@nyjuventus.ee

Noorte Tugila kodulehelt http://tugila.ee/

Noorte Tugila facebook-i lehelt: https://www.facebook.com/jogevamaatugila/timeline

 

Toimetaja: TIIA VAHTER