25.11.15

Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis:

  • on kantud liiklusregistrisse ning;
  • vastab käesoleva seaduse § 64 lõike 10 alusel kehtestatud nõuetele. Tehnonõuetele vastavuse kontroll peab olema läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks.

Sõidukikaardi taotleja esitab sõidukikaardi andjale lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumendile:

  1. taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
  3. taksomeetri kohandamistunnistuse, mille võib esitada vahetult enne sõidukikaardi andmist.

Enne taotluse esitamist peab sõidukikaardi taotleja tasuma riigilõivu.

Sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Sõidukikaarti ei anta pikemaks ajaks kui taksoveoloa kehtivusaeg.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv sõidukikaardi väljastamise eest
Saaja: Põltsamaa Linnavalitsus
Summa: 20 eurot

Konto nr:
SEB Pank EE171010152000462007 või
Swedbank EE522200001120094050

Lisainfo majandusnõunik Maimu Kelder, tel 776 8564, 516 2337, maimu@poltsamaa.ee

Toimetaja: TIIA VAHTER