Taksoveoloa taotlemine

25.11.15

Taksoveoloa taotleja esitab loa andjale järgmised andmed ja dokumendid:

  1. taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood, asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
  3. kui taotleja soovib, et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes käesolevas seaduses ettenähtuga, siis loa soovitud kehtivusaeg.

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa taotleja tasuma riigilõivu.

Taksoveoluba antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv taksoveoloa väljastamise eest
Saaja: Põltsamaa Linnavalitsus
Summa: 64 eurot

Konto nr:
SEB Pank EE171010152000462007 või
Swedbank EE522200001120094050

Lisainfo majandusnõunik Maimu Kelder, tel 776 8564, 516 2337, maimu@poltsamaa.ee

Toimetaja: TIIA VAHTER