25.11.15

Teenindajakaardi taotleja esitab teenindajakaardi andjale järgmised andmed ja dokumendid:

  1. taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
  3. autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus;
  4. vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust tõendav dokument;
  5. isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto.

Enne taotluse esitamist peab teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu.

Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv teenindajakaardi väljastamise eest
Saaja: Põltsamaaa Linnavalitsus
Summa: 38 eurot

Konto nr:
SEB Pank EE171010152000462007 või
Swedbank EE522200001120094050

Lisainfo majandusnõunik Maimu Kelder, tel 776 8564, 516 2337, maimu@poltsamaa.ee

Toimetaja: TIIA VAHTER