Teenistuskohad ja ametnike palgaandmed

2.09.16

Põltsamaa linna ametiasutuse teenistuskohtade koosseis

 

Põltsamaa linna ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku kord

 

Põltsamaa Linnavalitsuse teenistujate koolituse kord

 

Põltsamaa Linnavalitsuse töökorralduse reeglid

 

Põltsamaa Linnavalitsuse (ametiasutuse) palgajuhend ja ametnike palgaandmed on avalikustatud vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65. Põltsamaa Linnavalitsuse palgajuhend on kinnitatud linnavolikogu poolt.

 

Põltsamaa Linnavalitsuse (ametiasutuse) palgajuhend

 

Ametnike palkade avalikustamine

Ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

Ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

Avaliku teenistuse veebileht

Toimetaja: TIIA VAHTER