1.03.17

Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühise töörühma koosseisud

Põltsamaa linna esindajad on: linnavolikogu esimees Andres Vään, linnapea Jaan Aiaots, linnasekretär Tiia Vahter ja linnavolikogu liige Guido Pook.

Põltsamaa valla esindajad on: vallavolikogu esimees Indrek Eensalu, vallavanem Toivo Tõnson, vallasekretär Janne Veski ja alatise majanduskomisjoni esimees Karro Külanurm. 

Põltsamaa Linnavolikogu 15.09.2015 otsus nr 1-3/107 "Ühinemisläbirääkimiste teemakomisjonidesse esindajate nimetamine"

Põltsamaa Vallavolikogu 17.09.2015 otsus nr 1-3/157 "Ühinemisläbirääkimisteks teemakomisjonidesse esindajate nimetamine"

Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühise töörühma koosolekute protokollid

07.09.2015, PDF-vormingus protokoll nr 1

24.09.2015, PDF-vormingus protokoll nr 2

24.11.2015, PDF-vormingus protokoll nr 3

Toimetaja: TIIA VAHTER