« Tagasi

Huvitegevuse laat Põltsamaa Kultuurikeskuses 15.09.2017

15. septembril toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses huvitegevuse laat, kus Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla, Puurmani ning Kolga-Jaani noortele huvitegevust ja huviharidust pakkuvad asutused ja organisatsioonid - huvikoolid, huviringid, noortekeskus, noortetuba, noorteühingud, kogudused, kultuurikeskused, rahva- ja seltsimajad, raamatukogud, MTÜ-d ning ettevõtted ja eraisikud tutvustavad samade 5 piirkonna noortele huvitegevuse võimalusi.

Huvitegevuse laada korraldamise koosolek toimub 18. augustil kell 11.00 Põltsamaa noortekeskuses, see on mõeldud kõigile neile, kes soovivad laadale oma huvitegevuse võimalusi tutvustama tulla.

 

Kontaktisik

Merle Vaht

noorsootöötaja

Noorteühendus Juventus/Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus

 5029407

Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks.