« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Põltsamaa Linnavalitsus  edastab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 3 alusel.

Põltsamaa Linnavalitsus teatab Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmise alustamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Põltsamaa Linnavalitsus algatas kõnealuse KMH oma 01.09.2014 korraldusega nr 240.

Arendaja, OÜ Räpina Vesiveski (registrikood: 10244298; Pargi tn 25 Räpina Räpina vald 64505 Põlvamaaa, kontaktisik: Hans Toode, hans.toode@yahoo.de) poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on Jõgevamaal Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmisega alustamine.

KMH algatati, kuna Põltsamaa linn on seisukohal, et ei oma hüdroenergia toomisega alustamiseks piisavalt teavet. Linnavalitsuse hinnangul ei ole 2010. aastal Põltsamaa jõe Põltsamaa paisu vee erikasutuslubade taotluste keskkonnamõju hindamise aruandes hinnatud piisavalt hüdroenergia tootmise otsest mõju looduskeskkonnale ja  kalapääsu toimimisele (üles- ja allavoolu rändel) ning ei ole teada, kuidas seadmete töölerakendamisel on tagatud kalapääsu tõrgeteta toimimine.  Samuti ei ole andmeid, kas ja kuidas on kõikide paigaldatud seadmete koostoimel ja elektrijaama käivitamisel võimalik pikaajaliselt hoida kehtivas vee erikasutusloas nõutud ühtlast veetaset paisjärvel, mis on vajalik ülesvoolu asuvate muinsuskaitseliste hoonete vundamentide säilitamiseks ja mis on eelduseks kalapääsu toimimiseks.

KMH osapooled:

Arendaja on OÜ Räpina Vesiveski (registrikood: 10244298) Pargi tn 25 Räpina Räpina vald 64505 Põlvamaaa, kontaktisik: Hans Toode, hans.toode@yahoo.de , telefon 5624 1055).

Otsustaja on Põltsamaa Linnavalitsus kontaktisik: Kersti Viggor, kersti@poltsamaa.ee , telefon 5860 1042.

Juhtekspert on AS Maves (registrikood: 10097377) kontaktisik: Madis Metsur, madis@maves.ee , telefon 508 3765.

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda tööajal Põltsamaa Linnavalitsuses (Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa). Lisaks on KMH programm elektrooniliselt kättesaadav Põltsamaa Linnavalitsuse kodulehel www.poltsamaa.ee .

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 31.07.2017 (k.a) KMH otsustaja kontaktidel – aadressil Põltsamaa Linnavalitsus, Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa, Jõgevamaa (kontaktisik: Kersti Viggor, kersti@poltsamaa.ee  , 5860 1042) või info@poltsamaa.ee .

KMH programmi avalik arutelu toimub 07.08.2017 kell 15.00 Põltsamaa Linnavalitsuses (Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa) nõupidamiste ruumis.

 

Lugupidamisega

Aivar Aigro

linnamajandusosakonna juhataja/abilinnapea

 

Kersti Viggor, 776 8567 kersti@poltsamaa.ee