« Tagasi

Leinagrupp lähedase kaotuse järgseks toetamiseks

Leinagrupp lähedase kaotuse järgseks toetamiseks

 

Kui oled viimastel aastatel kaotanud surma läbi oma lähedase, siis kutsume Sind leinagruppi. Toimumas on kaks järjestikust gruppi, mis  alustavad vastavalt 17. augustil ja 12. oktoobril. Grupiga kutsutakse liituma täiskasvanuid, kes on kaotanud lähedase. Kokkusaamised toimuvad seitsmel järjestikusel neljapäeval algusega kell 19 Jõgeva aleviku Avatud Noortekeskuses aadressil Poe 1 Jõgeva alevik Jõgeva vald.

                                                      

Lähedase inimese surm lööb segamini mahajääjate igapäevase harjumuspärase elurütmi. Kaotusega kaasnev lein on isiklik ja vajab läbitöötamist. Läbitöötamine eeldab aja ja ruumi andmist leinaga seotud mõtetele, tunnetele ja küsimustele. Leina kaudu jäätakse lahkunuga hüvasti ja püütakse jõuda toimetuleku tasandini, mil ollakse suuteline edasi elama uues enese- ja maailmamõistmises.

 

Leinagrupi eesmärgiks on anda täiendav võimalus leina läbitöötamiseks ja seeläbi toetada inimest leinaga toimetulemisel. Tegemist on grupiga, mis pakub tuge, mõistmist ja abi uue reaalsusega kohanemisel. Gruppi juhendavad Jõgevamaa ohvriabi töötaja Rita Kaasik ja muusikateraapia magistrant Kertu Soonberg.

 

Tegu on magistritöö uurimuse raames toimuvate muusikateraapia sugemetega leinagruppidega. Uurimistöö eesmärk on luua esmane mudel, mille baasil tulevikus välja töötada Eesti konteksti sobiv muusikateraapia tehnikaid hõlmav leinagrupi meetod. Uurimistöö kirjutamisel võetakse arvesse teema delikaatsust ja on tagatud kõigi  uuringus osalejate konfidentsiaalsus. Uuringus kogutud andmeid kasutatakse üldistatud kujul ja neid ei ole võimalik kokku viia ühegi isikuga.

 

Kui soovid osaleda leinagrupi töös, et saada oma leinas toetust ning anda oma panus leinagrupi metoodika arendamisse, siis võta meiega ühendust.

 

Grupiga liitumine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Lisainfo ja registreerimine telefonil 58161347 või e-posti aadressil kertu_92@hotmail.com