Millist teadushuviharidust me soovime Põltsamaa kandis? Tule ja räägi kaasa ümarlaual!

30. augustil kell 14.00-16.00 toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Põltsamaa piirkonna teadushuvihariduse ümarlaud. Ümarlaud toob kokku huvilised, kellega koos mõtestatakse lahti teadushuvihariduse roll noore elus, arutletakse selle üle, kuidas võiks uues vallas olla teadushuviharidus korraldatud ning võib-olla innustatakse kedagi ka uut teadushuviringi käivitama.

Eesti Teadusagentuuri esindajad Terje Tuisk, Signe Ambre ja Katrin Saart räägivad, miks teadushuviharidus on oluline ja milliseid oskusi tulevikuühiskond vajab. Tartu SPARK Makerlabi esindajad jagavad oma inspireerivat lugu. Ümarlaual osalejad saavad teada, kuidas Tartu sai osaks rahvusvahelisest isetegijate revolutsioonist, mille eesmärk on tehnoloogiaga lustida ja soosida uute põnevate lahenduste leiutamist.  SPARK Makerlab'is on muuhulgas korraldatud kõlari, mikrofoni ja elektrikitarri ehitamise töötuba, jootmise ABC kursust, kasehalust valgusti ehitamise töötuba, akupanga valmistamise töötuba, purjekaehitamise laagrit jpm.

Teiseks soovib ümarlaud tuua kokku võimalikud piirkonna teadushuvihariduse arendajad, huvilised, kaasamõtlejad, kellega koos kujundada teadushuviharidust uues Põltsamaa vallas.  Hetkel on piirkonnas olemas muusikakool, spordikool ja kunstikool. Teadusringid toimuvad mõnes üldhariduskoolis ja lasteaias. Arutleme, kuidas võiks uues vallas olla teadushuviharidus korraldatud, et mitmekesised võimalused oleksid kõigile soovijaile kättesaadavad.

Kolmandaks loodavad ümarlaua korraldajad üles leida võimalikke huvilisi, kel soov käivitada uusi teadusringe piirkonna noortele. Pilootringile on rahastus olemas  Eesti Noorsootöö Keskuse Põltsamaa piirkonna omavalitsuste (Kolga-Jaani vald, Pajusi vald, Puurmani vald, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald) koostöögrupi tegevuskava raames. Uurime, millist tuge uute ringide võimalikud käivitajad ja juhendajad vajavad.

Ümarlauale on kutsutud koolide reaal- ja teadusainete õpetajad, ringide juhendajad ning omavalitsuste esindajad. Ent oodatud on kõik, kel soov piirkonna teadushuvihariduse arendamisel kaasa rääkida või ise noori juhendada, et süvendada nende huvi

loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia põneva maailma vastu. Palume osalemisest teada anda aadressil kadri@poltsamaa.ee.

 

„Teadushuvihariduse ümarlaud toimub haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Põltsamaa piirkonna omavalitsuste (Kolga-Jaani vald, Pajusi vald, Puurmani vald, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald) koostöögrupi tegevuse eesmärgiks on mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks."

 

Kadri Suni

haridus- ja kultuurinõunik

Põltsamaa Linnavalitsus

 

+372 776 8579

+372 566 54345

www.poltsamaa.ee