« Tagasi

Ootame 5. juulini 2017 taotlusi noorte huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks

Ootame taotlusi noorte huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks

Omavalitsustele suunatud huvihariduse ja huvitegevuse riiklikku täiendavat toetust saavad omavalitsused kasutada alates 2017. aasta septembrist. Selleks peavad omavalitsused esitama tegevuskava, milles on ära näidatud toetuse kasutamine.

Põltsamaa Linnavalitsus ootab taotlusi 7-19-aastastele noortele huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks.

Sel toetusel on riigi tasandi kaks suuremat eesmärki:

1) suurendada kättesaadavust, st kaasata huviharidusse ja - tegevusse rohkem osalejaid, sh eraldi tähelepanu all sotsiaalmajanduslikes raskustes perede lapsed ja erivajadustega lapsed

2) suurendada mitmekesisust, huvihariduse ja  - tegevuse valikuid kolmes valdkonnas: kultuur (sh kunst, muusika, tants), sport ning loodus- ja täppisteadused.

Lisaks on hiljutisel noorsootöö kvaliteedi hindamisel ilmsiks tulnud järgmised arenguvajadused Põltsamaa piirkonnas:

1)      huvitegevuses- ja hariduses osalejate hulga suurendamine, eriti poiste hulgas;

2)      loodus- ja teadushuvihariduses pakutavate võimaluste suurendamine;

3)      trikiratturitele, ekstreemsportlastele võimaluste loomine oma harrastusega tegelemiseks;

4)      noorte ettevõtlikkuse suurendamine.

Ootame ettepanekuid 5. juulini  aadressil info@poltsamaa.ee.

Palun kirjeldage taotluses vabas vormis algatust, millele toetust soovite ning tooge seejuures välja järgmine info:

1)      seosed riigi eesmärkide ja Põltsamaa piirkonna arenguvajadustega;

2)      sihtgrupp, osalevate noorte arvu  prognoos;

3)      algatuse elluviimise esialgne eelarve ja soovitava toetuse suurus.

Toetuse kasutamise periood on 1. september kuni 31. detsember 2017. Võimalik, et algatuse toetamist jätkatakse 2018. aastal  selleks ajaks ühinenud Põltsamaa vallas.

3. juulil kell 15.00 toimub infotund võimalikele taotluste esitajatele linnavalitsuse nõupidamiste ruumis, Lossi tn 9.

11. juulil toimub linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek, mil vaadatakse taotlused üle ja kujundatakse pingerida nende toetamiseks.  Linnavalitsus võib pidada ettepanekute esitajatega täiendavaid läbirääkimisi, et jõuda kokkulepeteni, mis vormistada tegevuskavaks. Omavalitsused esitavad tegevuskavad Eesti Noorsootöö Keskusele 1. septembriks.

Toetust ei saa kasutada investeeringuteks ja majanduskuludeks. Praktiliselt kõik muud kulud, mis eesmärki teenivad, on põhjendatud, sh juhendaja töötasu, teavitustöö, vahendite soetamine, transport.

Riigi poolt on esialgsetel andmetel Põltsamaa linnale planeeritud toetussumma 9635 eurot.

Täiendav info https://www.entk.ee  ja Kadri Suni - Kadri. Suni@poltsamaa.ee, tel 776 8579