« Tagasi

Põltsamaa linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020 muutmise algatamine

Põltsamaa Linnavolikogu 15.08.2017 otsusega nr 1-3/2017/25 algatati Põltsamaa linna eelarvestrateegia aastateks 2016–2020, lisa 1 muutmine.

Avaliku väljapaneku kestuseks ja muudatusettepanekute esitamise ajaks määrati 22. august – 5. september 2017.

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna koduleht ja Põltsamaa Raamatukogu lugemissaal (Veski tn 3, Põltsamaa).

Avalik arutelu toimub 6. septembril 2017 Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa).