Põltsamaa linna jäätmekava 2017-2020 eelnõu avalikustamine

Põltsamaa Linnavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 1-3/2017/20 suunati Põltsamaa linna jäätmekava 2017-2020 eelnõu avalikustamisele.

Avaliku väljapaneku kestuseks ja muudatusettepanekute tegemise ajaks määrati 12. juuli - 26. juuli 2017 ja avaliku väljapaneku kohtadeks Põltsamaa linna koduleht www.poltsamaa.ee ning Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lugemissaal (Veski tn 3, Põltsamaa).

Avaliku arutelu ajaks määrati 27. juuli 2017 kell 16.00 ja kohaks Põltsamaa Kultuurikeskus (Julius Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa).

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel (12.07.-26.07.2017) esitada Põltsamaa Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa.

Põltsamaa Linnavalitsus