« Tagasi

Põltsamaa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Põltsamaa linnas asuva hoonestatud kinnistu aadressil Pajusi mnt 18j

Põltsamaa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Põltsamaa linnas asuva hoonestatud kinnistu aadressil Pajusi mnt 18j (kinnistu registriosa nr 2466135, katastritunnus 61701:001:0038) järgmistel tingimustel:

Alghind 51 000 eurot ja enampakkumise samm 1000 eurot.

Enampakkumine toimub 13.10.2017 kell 15.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse (Julius Kuperjanovi tn 1) teise korruse nõupidamiste ruumis.

Osavõtutasu 200 eurot ja tagatisraha 5100 eurot tasuda Põltsamaa Linnavalitsuse arveldusarvele  EE522200001120094050 hiljemalt 12.10.2017 kella 10.00-ks.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende lähisugulased või -hõimlased, riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on Põltsamaa linna ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

Enapakkumisele lubatakse need isikud, kes on õigeks ajaks tasunud nõutava osavõtutasu ja tagatisraha ning on oma kirjalikus avalduses nõustunud väljakuulutatud tingimustega.

Enampakkumisel osaleja esitab isikut ja volitusi tõendavad dokumendid. Enne pakkumist annavad pakkujad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud väljakuulutatud enampakkumise tingimustest ja nõustunud nendega.

Kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ning talle ei tagastata tagatisraha. Sellisel juhul on enampakkumise komisjonil  õigus teha ettepanek lepingu sõlmimiseks pakkujale, kelle pakkumus on tunnistatud paremuselt järgmiseks.

Kinnistu müügihind kuulub enampakkumise võitja poolt tasumisele ühe kuu jooksul pärast Põltsamaa linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist. Müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Notari tasu ja riigilõivu tasub ostja.

Objektiga tutvumiseks on vajalik eelnev kokkulepe telefonil  776 8564, majandusnõunik Maimu Kelder