« Tagasi

Põltsamaa Muusikakool ootab uut juhti. Dokumentide esitamise tähtaeg 13.08.2017

Põltsamaa Muusikakool ajaloolises majas jõe ja pargi vahel on üks vanemaid muusikakoole Eestis. Kool on muusikapisikuga nakatanud mitmeid põlvkondi Põltsamaa kandi rahvast ja andnud olulise panuse muusikalembese kogukonna kujunemisele ja muusikaelu õitsemisele piirkonnas. Paarikümneaastase traditsiooniga suvelaagrid on lisaks toonud Põltsamaale kokku noori muusikuid üle Eesti.  Selle toreda kooli vahvad lapsed ja sõbralikud õpetajad ootavad kooli uut juhti.

Põltsamaa Muusikakooli direktori kvalifikatsiooni nõuded on järgmised:

 • pedagoogiline või muusikaalane kõrgharidus ja juhtimiskompetents või
 • muu kõrgharidus ja pedagoogiline või muusikaalane töökogemus ja juhtimiskompetents.

Täiendavad nõudmised direktori ametikoha kandidaadile:

 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • arvutikasutamise oskus (Windows töökeskkond, internet, sotsiaalmeedia);
 • julgus ambitsioonikaid visioone luua ja neid koostöös koolipere ja teiste partneritega ellu viia;
 • valmisolek tugineda oma töös nüüdisaegsele õpikäsitusele.

Kasuks tuleb:

 • ürituste, laagrite korraldamise kogemus;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandideerimiseks palun esitage 13. augustiks 2017 Põltsamaa Linnavalitsusse aadressile Lossi tn 9, Põltsamaa 48104 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@poltsamaa.ee järgmised dokumendid:

 • kirjalik kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • visioon muusikakooli võimalikest arengutest ja juhi rollist nende elluviimisel;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Lisainfo: Põltsamaa Linnavalitsus www.poltsamaa.ee ja Põltsamaa Muusikakool http://muusikakool.planet.ee/.