« Tagasi

Ideekonkurss Põltsamaa piirkonna kooliolümpiamängude maskoti leidmiseks

 

Põltsamaa piirkonna kooliolümpiamängude maskoti ideekonkursi tingimused 2017.

 

1.   Üldalused

1.1. Konkursi korraldaja on Põltsamaa vald.

1.2. Konkursist on oodatud osa võtma Põltsamaa valla koolide (Põltsamaa, Lustivere, Adavere,

Pisisaare, Aidu, Esku, Puurmani) ja Kolga-Jaani piirkonna koolide (Kolga-Jaani, Leie)

1. – 12. klasside õpilased.

1.3. Maskott peab vastama etteantud tingimustele.

1.4. Maskott luuakse selleks, et ilmestada Põltsamaa valla ja Kolga-Jaani piirkonna spordiüritusi sh kooliolümpiamänge ning seotud tegevustega teadvustada sportliku tegevuse olulisust ja olümpiamängude tähtsust.

 

 

2.   Tingimused

2.1. Põltsamaa piirkonna kooliplümpiamängude maskott peab olema sportlik, vahva ja muhe

tegelane, kes väärtustab tervislikku eluviisi. Maskotti on sobilik kasutada ka teistel tervist edendavatel ja sportlikel üritustel.

2.2. Maskott peab olema teostatav nii kahe- kui kolmemõõtmelisena, reaalselt valmistatav.

2.3. Maskotiidee võib esitada üksi või mitmekesi koos. Esitatud tööde arv ühe osaleja või

osalejate grupi kohta ei ole piiratud.

2.4. Konkursil osaleja vastutab konkursile esitatud töö autorluse ja muude andmete õigsuse eest.

 

 

3.   Maskotiidee esitamine

3.1. Konkursi tööde esitamise lõpptähtaeg on 18. detsember 2017 kell 16.00.

 

3.2. Konkursile esitatud võistlustöö

- võib olla joonistatud A4 paberile või kujundatud arvutis, töö peab olema värviline;

- peab sisaldama lisaks visuaalsele nägemusele (joonisele) lühikest kirjeldust tegelase kohta ja maskoti nime;

- peab sisaldama andmeid autori kohta: nimi, vanus, kool, klass ja kontaktandmed (tel.nr ja e- mailiaadress), paberile joonistatud töö puhul kirjutada andmed töö tagaküljele, arvutiga tehtud töö puhul kirjutada andmed e-kirja sisusse.

3.3. Konkursitööde vastuvõtmine

- paberile joonistatud konkursitöö võetakse vastu konkursil osalevate koolide õpetajate toas;

- arvutis tehtud konkursitöö tuleb saata e-mailile: annika.kallasmaa@poltsamaa.ee.

 

 

4.   Hindamiskriteeriumid ja võidutöö selgitamine

 

4.1. Laekunud tööd pannakse tutvumiseks eraldi veebilehele, mille lingi leiab iga kooli

kodulehelt ja õppesüsteemi kaudu saadetud sõnumist.

4.2. Konkurslie laekunud tööde hindamise aeg on 20. detsember 2017 - 10. jaanuar 2018.

Maskotiideid saavad hinnata osalevate koolide õpilased ja töötajad läbi kooli õpperinfosüsteemi (Stuudium., E-kool). Igaüks saab anda hääle ühe töö poolt ja üks kord.

4.3. Konkursile laekunud töid hindab ka komisjon, kes teeb lõpliku otsuse ja otsustab auhinnafondi (300 eurot) jagamise. Komisjoni kuuluvad Põltsamaa piirkonna kooliolümpiamängude toimkondade esindajad ja koolide kunsti- ja käsitöö õpetajad.

 

5.   Maskotiidee kasutamine

 

       5.1. Auhinnatud ja/või ergutuspreemiaga premeeritud ideekavandite omandiõigus läheb üle

Põltsamaa vallale pärast auhindade jagamist.

5.2. Konkursi korraldaja võib esitatud ideekavandeid kasutada ajakirjanduses, trükistel ja erinevatel toodetel ning teha üldsusele internetis kättesaadavaks.

 

 

6.   Täiendav info

 

6.1. Maskotikonkurss korraldatakse Põltsamaa piirkonna noorsootööalase koostööprojekti raames. Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

       6.2. Täiendavat infot konkursi kohta saab projekti koordinaatorilt: Annika Kallasmaa tel.

53943940, annika.kallasmaa@poltsamaa.ee.