« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu 3. istung

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 3. istung toimub teisipäeval, 21. novembril 2017 kell 15.00 Põltsamaa vallamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Endistele vallavanematele ja linnapeale hüvitise maksmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

2. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

3. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

4. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

5. Vallavara võõrandamine (eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

6. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

7. Põltsamaa valla ametiasutuste ümberkorraldamine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

8. Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

9. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine, LISA

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

10. Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

11. Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Ettekandja linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder

12. Info: Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve koostamine ja esitamine

Ettekandja linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder

 

Andres Vään

vallavolikogu esimees