« Tagasi

Teade Põltsamaa linna staadioni detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta

Põltsamaa Linnavalitsus teatab, et Põltsamaa Linnavolikogu on  algatanud  15.03.2016 otsusega nr 1-3/2016/10 Põltsamaa linna staadioni detailplaneeringu koostamise ja jätnud  algatamata 21.06.2017 otsusega nr 1-3/2017/19 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). 

Detailplaneering algatati seoses vajadusega rajada Põltsamaa linna täismõõtmetes kergejõustiku harjutusväljak (staadion). Planeeritav maa-ala suurus on 10 ha. Kavandatav planeering muudab Põltsamaa linna üldplaneeringut muutes üldplaneeringuga kehtestatud maakasutamise sihtotstarbeid.  

Planeeringuala asub Põltsamaa linnas, kesklinna loode osas. Pajusi maantee ja Metsa tänava ääres asuvad peamiselt elamumaa funktsiooniga krundid, mis on hoonestatud kuni kahekorruseliste elamutega. Kuuse tänava äärsetel elamumaa funktsiooniga kruntidel asuvad peamiselt kahekorruselised korterelamud. Lille tn 2 kinnistul asub jalgpalli harjutusväljak ning spordihall. Planeeringualast lõunapoole jääb Põltsamaa jõgi, mille ehituskeelu- ja piiranguvöönd ulatub planeeringualale. Planeeringuala piirneb Uue-Põltsamaa mõisapargiga, kus asuvad järgmised ehitismälestised: Uue-Põltsamaa mõisa peahoone, Uue-Põltsamaa mõisa kuivati, Uue-Põltsamaa mõisa teenijatemaja.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Põltsamaa Linnavalitsuses või Põltsamaa linna kodulehel www.poltsamaa.ee