« Tagasi

Tervisekeskuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põltsamaa Linnavolikogu on 21.06.2017 otsusega nr 1-3/2017/18 vastu võtnud Tervisekeskuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.07.2017 – 27.07.2017 Põltsamaa Linnavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa), Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa) ja Põltsamaa linna kodulehel www.poltsamaa.ee

Detailplaneeringu ala hõlmab Põltsamaa linnas K.A Hermanni tn 10, K.A Hermanni tn 10a, Lossi tn 47 ja Lossi tn 49 kinnistuid ja lähiala. Detailplaneering algatati seoses vajadusega laiendada Põltsamaa linnas Lossi tn 49 tervisekeskuse hoonet. Planeering ei muuda Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut. Planeeringuala suurus on ca 0,9 hektarit. Planeeringuala määratakse miljööväärtusliku alana.

Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.