25.04.17

PÕLTSAMAA LINNA VALIMISKOMISJONI KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID JA OTSUSED

 

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.

 

Valimiste üldinfo

Põltsamaa linnas valimiste korraldamiseks valimisjaoskonna moodustamine (linnavalitsuse 03.03.2009 määrus nr 3)

 

Põltsamaa Linnavolikogu valimiseks linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine (linnavolikogu 18.06.2013 otsus nr 162)

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamiseks maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna määramine (Jõgeva maakonna valimiskomisjoni 05.09.2013 otsus nr 1-3/2013/1)

 

Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehe leiad SIIT

 

Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusolek: rtfpdf

 

Hääletamissedelite ülelugemine

Hääletamissedelite ülelugemine algab esmaspäeval, 21. oktoobril 2013 kell 10.00 Põltsamaa Linnavalitsuses 2. korrusel linnasekretäri tööruumis nr 202.

 

VALIMISTULEMUSTE PROTOKOLL

 

Kandideerimisinfo

Kandideerimine 2013. aasta kohalikel valimistel (Vabariigi Valimiskomisjon)

 

Põltsamaa linna valimiskomisjon

1) Tiia Vahter - Põltsamaa linnasekretär, linna valimiskomisjoni esimees;

2) Kaja Toom - aseesimees;

3) Ave Timm;

4) Aive Rimmeld.

Asendusliige Kaia Sarap.

 

Põltsamaa linna valimiskomisjoni moodustamine (linnavolikogu 18.06.2013 otsus nr 161)

 

Põltsamaa linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine (valimiskomisjoni 14.08.2013 otsus nr 1)

Valimiskomisjoni asukoht, aadress ja kontaktandmed

Põltsamaa Linnavalitsus

Lossi tänav 9

48104 Põltsamaa linn

telefoninumbrid on 776 8550, mobiil 528 4249, e-post info@poltsamaa.ee

ning komisjoni esimees 776 8552, mobiil 528 4249, e-post tiia@poltsamaa.ee

 

Linna valimiskomisjoni asukoha määramine

 

Põltsamaa linna valimiskomisjoni tööaeg

21.08.-13.09.2013 (v.a 10.09 ja 12.09) igal tööpäeval kella 14.00-st - 16.00-ni;

10.09.2013 ja 12.09.2013 kella 14.00-st - 18.00-ni;

alates 16.09.2013 igal esmaspäeval kella 14.00-st – 15.00-ni;

puhkepäevadel töötamise otsustab vajadusel valimiskomisjon eraldi otsusega.

 

Linna valimiskomisjoni tööaja määramine (valimiskomisjoni 14.08.2013 otsus nr 2)

 

Liisuheitmise aeg ja koht

Põltsamaa linna valimiskomisjoni koosolek kandidaatide registreerimiseks ja liisuheitmiseks toimub 13. septembril 2013 kell 14.00 Põltsamaa Linnavalitsuses (Lossi tn 9, Põltsamaa linn) 2. korrusel linnapea kabinetis nr 204.

 

Liisuheitmise aja ja koha määramine (valimiskomisjoni 14.08.2013 otsus nr 3)

 

Kandidaatide koondnimekiri seisuga 17.09.2013

 

Põltsamaa linna jaoskonnakomisjon

1) esimees Silver Nõmmiksaar

2) liikmed Alla Ahusepp, Peeter Bubnis, Eda Joosep, Maris Orav, Liia Ots, Vilve Piht, Meeli Unt, Ilona Vares.

3) asendusliikmed Liia Tõnne ja Külliki Mattisen

 

Põltsamaa linna jaoskonnakomisjoni moodustamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks (linnavolikogu 17.09.2013 otsus nr 169)

 

Toimetaja: TIIA VAHTER