Keskkonnamõjude hindamine

1.03.17

Põltsamaa Linnavalitsuse 01.09.2014 korraldusega nr 2-3/2014/240 algatati Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmise käivitamiseks keskkonnamõjude hindamine, kuna tundlikule suublale Põltsamaa jõel hüdroelektrijaama rekonstrueerimine on olulise keskkonnamõjuga tegevus.

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Toimetaja: TIIA VAHTER