Konkurss ühinemise teel moodustunud Põltsamaa vallale sümboolika leidmiseks 20.11.-20.12.2017. JUHEND
  Põltsamaa Linnavalitsus avalikustab - Projekteerimistingimused muudavad Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 29 kinnistu ja Jõgeva mnt 29a, 29b, 31 ja 33 kinnistutega ning Põltsamaa valla territooriumiga piirneva ala detailplaneeringut.Eelnõuga saab tutvuda SIIN

Põltsamaa linn asub Kesk-Eestis riiklikult tähtsaima Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja regionaalse tähtsusega Jõgeva-Põltsamaa ja Põltsamaa-Võhma maantee ristumiskohal. Põltsamaa keskne asend Eestis ja hea liiklusgeograafiline paiknemine soodustavad Põltsamaa koostööd kõigi Eesti suuremate linnade ning erinevate piirkondadega. Tallinn, kus asub lähim rahvusvaheline sadam ja lennujaam, on Põltsamaa linnast 127 km kaugusel. Lähimad raudteejaamad asuvad Võhmas (26 km läände) ja Jõgeval (30 km kirdesse). Tartu kui lähim regionaalkeskus asub Põltsamaast 59 km kagu suunas.