Kokkuvõte Põltsamaa piirkonna hariduselu mõttetalgutest

29. aprillil 2015 toimusid Lustiveres Põltsamaa piirkonna hariduselu mõttetalgud, mida korraldasid Põltsamaa Linnavalitsus ja Põltsamaa Vallavalitsus. Mõttetalgutel osalesid Põltsamaa linna ja valla lasteaedade ja koolide esindajad - õpilased, õpetajad, juhtkond -, lapsevanemad ja ettevõtjad, valla ja linnavalitsuse ametnikud ning volikogude liikmed, noorsootöö esindajad, aga ka üks hääl akadeemilisest ringist: Tartu Ülikooli hariduskorralduse lektor Jüri Ginter. Kokku osales 74 inimest.

Eesti hariduses on puhumas muutuste tuuled. Ülikoolide juurde on viimastel aastatel rajatud haridusinnovatsioonikeskused. Järjest enam on juttu muutunud õpikäsitlusest või uuest õpikäsitlusest, mille poole suunab nii riigi haridusstrateegia kui uue valitsuse koalitsioonilepe. Üheks haridusuuenduslikuks ettevõtmiseks on ka Haridus- ja Teadusministeeriumi Huvitava Kooli algatus.

Haridusökonoomikast ajendatud muutused, sealhulgas ametikooli ja gümnaasiumi ümber toimuv, on palju kõneainet tekitanud ka Põltsamaal. Kõigi nende arengute valguses oli paslik üle vaadata ka Põltsamaa piirkonna haridusvaldkond ja mõtestada lahti, mis on meil hästi, mis vajaks muutmist, täiustamist, et piirkonnas antav haridus vastaks kogukonna ootustele. Mõttetalguliste töö tulemustest annavad ülevaate: