4.04.16
Laste hoolekanne
 
Eestis on perekonnaseaduse kohaselt laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine vanemate õigus ja kohus. Kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust hoolitsusest, siis korraldab tema hoolekande kohalik omavalitsus.
 
Lastekaitseseadus sätestab, et juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada sotsiaaltalitusele, politseile või mõnele teisele abiandvale organile.
 
Laste hoolekande ülesanded:
  • lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine
  • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine
  • lapse perekonnas hooldamine
  • eestkoste seadmine lapsele
  • laste suunamine asenduskodusse
  • hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
  • riiklik lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapse vanemale
 
 

 

Toimetaja: TIIA VAHTER