15.04.16

MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing

 

Registrikood              80252804

Aadress                     J. Vilmsi tn 55, Tallinn 10147

Juhatuse esinaine   Ülle Välimäe, Türi Kultuurimaja direktor

Telefon                       +372 385 7284, +372 5348 6882

E-post                         kultuur@tyri.ee

Koduleht                     www.rahvamaja.ee

 

MTÜ Eesti Rahvamajade Ühingu eesmärkideks on:

  • rahvamajade väärtustamine eesti kultuuritraditsioonide hoidmisel ja arendamisel;
  • rahvamajade töötajate rolli tähtsustamine ühiskonnas, nende tunnustamine, kaitsmine ja toetamine ning kutse huvide esindamine;
  • rahvamajade töötajate ettevalmistamise ja enesetäiendamise võimaluste suurendamine;
  • rahvamajade tegevuse koordineerimine ning laiendamine;
  • osalemine kultuuripoliitikate ja -strateegiate kujundamisel.

 

Põltsamaa linn on liige Põltsamaa Linnavolikogu 23.10.2007 otsuse nr 86 alusel. Põltsamaa linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor Janne Karu.

 

Toimetaja: TIIA VAHTER