25.10.17

Põltsamaa linna vapp

Põltsamaa linna põhimääruses on sätestatud:

Linna vapil on rohelisel kilbil müürihambulise lõikega vapipäis ja aadlikroon – mõlemad kuldsed.

Linna vapi etalonkujutist säilitab Põltsamaa Linnavalitsus kui ametiasutus. Linna vapi etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 05. septembril 1997.

Linna vapp on registreeritud kaubamärgina 30. novembril 2011. Kaubamärgitunnistuse number on 48874.

Linna vapi kujutist kasutatakse värvilisena või must-valgena linnavolikogu, linnavalitsuse, ametiasutuse ja ametiasutuse struktuuriüksuse dokumendiplankidel ja pitseritel.

Linna vapi kujutist võib kasutada:
1) ametiasutuse hallatavate asutuste dokumendiplankidel;
2) linna kui haldusüksuse piiri tähistavatel siltidel;
3) ametiasutuse hoone siltidel;
4) ametiasutuse teadetel, kutsetel ja kaartidel;
5) linna aumärkidel ja muul linna sümboolikal;
6) linna ja ametiasutuse meenetel, trükistel ja suveniiridel.

Vapi kujutisega pitsat on sõõr, mille keskel on kilbita vapp ja äärel kasutaja nimi. Linna pitsati läbimõõt on 3,5 cm.

Linna vapi kasutamine linna põhimääruses sätestamata juhtudel toimub linnavalitsuse loal.

Linna vapi kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Hinna vähendamise, suurendamise või tasu mittevõtmise otsustab igal konkreetsel juhul linnavalitsus.

Põltsamaa linna vapi seletus

Vapi keskne kujund - aadlikroon sümboliseerib tõsiasja, et aastail 1570 - 1578 eksisteerinud Liivimaa kuningriigi valitseja, Taani kuninga Christian III poja, Holsteini hertsog Magnuse tähtsaim residents - sisuliselt tema riigi pealinn - asus Põltsamaal.

Müürihambulise lõikega vapipäis meenutab, et siinne XIII sajandist pärinev linnus koos kauni rokokoostiilis lossiga oli see keksus, mille ümber kujunes hilisem Põltsamaa alev ja linn.

Roheline on elu, looduse ja lootuse värvus. Kuldne on jõukuse, viljakuse, võimu ja kuulsuse värvus.

Loe lisaks Eesti riigivapist Riigikantselei veebilehelt

 

Toimetaja: TIIA VAHTER