27.10.16

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

 

 

NB! Korraldatud jäätmeveost vabastamise haldusakti väljaandmisel on ametiasutuse heakorraspetsialistil õigus vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest tema põhjendatud taotluse alusel kuni kolmeks aastaks.

 

Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks

 

 

Toimetaja: TIIA VAHTER