Põltsamaa Linnavalitsuse kontaktandmed

11.12.15

Registrikood 75003045

Postiaadress Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn
Arvelduskontod:

IBAN:  EE522200001120094050 Swedbank AS

IBAN:  EE171010152000462007  AS SEB Pank

Tehingupartnerikood 228101

Üldtelefon 776 8550

Fax 776 8551
E-post: info@poltsamaa.ee

Linnavalitsus avatud E-N 8.00 - 17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45

Toimetaja: TIIA VAHTER

Ametnikud ja töötajad

7.11.17

Põltsamaa Linnavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riiklikele pühadele eelnev tööpäev on lühendatud kahe tunni võrra. Kui riiklik püha on puhkepäeval, lühendatakse vastavalt riiklikule pühale eelnevat viimast tööpäeva.

Alus: Põltsamaa linnapea 15.10.2015 käskkiri nr 14-3/2015/27

VALLAVANEM JA TALLE ALLUVAD AMETNIKUD

Nimi Teenistuskoht E-post Telefon Lisainfo
Margus Möldri Vallavanem margus@puurmani.ee

513 4960

Vastuvõtt: eelregistreerimine

telefonil 776 8550

või 513 4960

Kadri Suni

ametnik

haridus- ja kultuurinõunik kadri@poltsamaa.ee

7768579

56654345

OVL 526

Vastuvõtt

T 9.00-12.00

N 9.00-12.00

Maimu Kelder

ametnik

majandusnõunik maimu@poltsamaa.ee

7768564  

5162337

OVL 364

Vastuvõtt

T 9.00-12.00

Loreida Küppas

ametnik

spetsialist majandusnõuniku alluvuses

loreida@poltsamaa.ee

7768553

53425004

OVL 397

Vastuvõtt

T 9.00-12.00;

13.00-16.00

 

LINNAMAJANDUSOSAKOND

Nimi Teenistuskoht E-post Telefon Lisainfo

Aivar Aigro

ametnik

abilinnapea/

osakonna juhataja

aivar.aigro@poltsamaa.ee

7768561

59180191

OVL 898

Vastuvõtt

T 9.00-12.00

Kersti Viggor

ametnik

ehitusnõunik kersti@poltsamaa.ee

7768567

58601042

OVL 348

Vastuvõtt

N 8.00-12.00;

13.00-17.00

Gerli Reiman

ametnik

maanõunik gerli@poltsamaa.ee

7768566

Vastuvõtt

E 8.00-12.00;

13.00-17.00

Riivo Lehiste

ametnik

heakorraspetsialist riivo@poltsamaa.ee

7768554

55600109

OVL 358

Vastuvõtt

T 9.00-11.00 

N 13.00-16.00

Tiit Vaher

ametnik

järelevalvespetsialist tiit@poltsamaa.ee

7768555

5059363

OVL 408

Vastuvõtt

T 9.00-12.00

N 13.00-17.00

Merike Tepp

töötaja

haljastustööline      

töötaja

haljastustööline      

Harri Veinglas

töötaja

haljastustööline      

Madis Roio

töötaja

kalmistuvaht kalmistu@poltsamaa.ee 53312383  

Vahur Maiste

töötaja

kalmistuvahi abi kalmistu@poltsamaa.ee 53312383  

 

SOTSIAALOSAKOND

Nimi Teenistuskoht E-post Telefon Lisainfo

Katti Lainoja

ametnik

osakonna juhataja katti@poltsamaa.ee

7768575

5178964

OVL 899

Vastuvõtt 

T, K 9.00-12.00

13.00-17.00

Merge Oja

ametnik

sotsiaaltööspetsialist merge@poltsamaa.ee

7768565

51916930

OVL 516

Vastuvõtt

T, K 9.00-12.00

N 13.00-17.00 

Jane Ott

ametnik

lastekaitsespetsialist jane@poltsamaa.ee

7768562

5038728

OVL 517

Vastuvõtt

T 9.00-12.00

N13.00-17.00

Karin Bergmann

töötaja

hooldustöötaja Karin.Bergmann@poltsamaa.ee 58870180

 

Maire Laan

töötaja

hooldustöötaja Maire.Laan@poltsamaa.ee 5051725

 

 

töötaja

hooldustöötaja  

 

 

Anne Kurvits

töötaja

päevakeskuse perenaine anne@poltsamaa.ee

58603580

OVL 880

 

Eve Rummel

töötaja

päevakeskuse perenaise abi    

 

 

RAAMATUPIDAMISOSAKOND

Nimi Teenistuskoht E-post Telefon Lisainfo

Sille Epro

töötaja

osakonna juhataja/

pearaamatupidaja

sille@poltsamaa.ee 7768556   

Eimi Kaasik

töötaja

vanemraamatupidaja eimi@poltsamaa.ee 7768559  

Kaja Toom

töötaja

vanemraamatupidaja kaja@poltsamaa.ee 7768558

 

Liia Tõnne

töötaja

vanemraamatupidaja liia@poltsamaa.ee 7768557  

 

LINNAKANTSELEI

Nimi Teenistuskoht E-post Telefon Lisainfo

Tiia Vahter

ametnik

linnasekretär tiia@poltsamaa.ee 7768552

Vastuvõtt

T 9.00-12.00;

13.00-17.00 

Aldi Alev

ametnik

õigusnõunik aldi.alev@poltsamaa.ee 7768577  

Liia Ots

 

ametnik

registripidaja liia.ots@poltsamaa.ee 7768568

Vastuvõtt

E, T, N 8.00-12.00;

13.00-17.00

Merlin Miilits

töötaja

spetsialist merlin@poltsamaa.ee 7768550

 

Siim Sild

töötaja

IT-spetsialist siim@poltsamaa.ee

7768571

53006609

OVL 609