1.03.17

Põltsamaa linna arengukava 2012-2033

 

Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2016-2020

 

Eelarvestrateegia muutmise menetlus 2016

 • Põltsamaa Linnavolikogu 14.06.2016 otsus nr 1-3/2016/30 "Põltsamaa linna eelarvestrateegia aastateks 2015–2019 muutmise algatamine"
 • Põltsamaa Linnavolikogu 29.09.2016 määruse eelnõu nr 1-4.1/2016/243 "Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2016 – 2020 kinnitamine"

Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise menetlus 2015

 • Põltsamaa Linnavolikogu 09. juuni 2015 otsus nr 1-3/91 "Põltsamaa linna arengukava 2012–2033 ja eelarvestrateegia aastateks 2014–2018 muutmise algatamine"
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 04. augusti 2015 korraldus nr 2-3/2015/201 "Põltsamaa linna arengukava 2012–2033 ja tegevuskava 2014–2020 muudatusettepanekute avalikustamisele suunamine"
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 11.08.2015 korraldus nr 2-3/2015/209 "Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2014-2018 muutmise avalikustamisele suunamine"
 • Arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks tehtud ettepanekud numbritega (viit) 10-1/15-2, 10-1/16-1, 10-1/17-1, 10-1/18-110-1/19-1, 10-1/15-3 ja 10-1/20-1.
 • Linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni 17.08.2015 koosoleku protokoll nr 1-5.6/24
 • KE fraktsiooni 11.08.2015 koosoleku protokoll nr 1-8.3/17
 • SDE fraktsiooni 21.08.2015 koosoleku protokoll nr 1-8.1/15
 • IRL fraktsiooni 24.08.2015 koosoleku protokoll nr 1-8.2/19
 • Linnavolikogu keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni 24.08.2015 koosoleku protokoll nr 1-5.5/23
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 02.09.2015 korraldus nr 2-3/2015/228 "Põltsamaa linna arengukava 2012-2033 muutmisettepanekute avalikustamise ajal saabunud ettepanekutele arvamuse esitamine"
 • Põltsamaa Linnavolikogu 15.09.2015 istungi protokoll nr 1-1/21
 • Linnavolikogu määruse eelnõu nr 1-4.1/371 "Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2015–2019 kinnitamine"
 • Linnavolikogu finantskomisjoni 16.10.2015 koosoleku protokoll nr 1-5.2/17
 • Põltsamaa Linnavolikogu 20.10.2015 istungi protokoll nr 1-1/22

Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise menetlus 2014

 • Linnavolikogu 16.09.2014 istungi protokoll nr 11
 • Linnavalitsuse 15.09.2014 korraldus nr 260 "Põltsamaa linna arengukava 2012-2033 ja tegevuskava 2013-2018 muudatusettepankute kohta arvamuse esitamine, LISA
 • Linnavolikogu määruse eelnõu nr 1-4.1/49 "Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2014-2018 kinnitamine"
 • Linnavalitsuse 08.09.2014 korraldus nr 258 "Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2014-2018 muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine", lisa
 • Linnavolikogu määruse eelnõu nr 1-4.1/48 "Põltsamaa linna arengukava 2012-2033 uue redaktsiooni kinnitamine"
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 01.09.2014 korraldus nr 243 "Põltsamaa linna arengukava 2012-2033 ja tegevuskava 2013–2018 muudatusettepanekute kohta arvamuse esitamine"
 • Linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni 26.08.2014 koosoleku pr nr 11
 • Linnavolikogu keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni 28.08.2014 koosoleku pr nr 10
 • Arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks tehtud ettepanekud numbritega (viit) 10-1/24-1, 10-1/25-1, 10-1/26-1, 10-1/27-1, 10-1/28-1, 10-1/29-1 ja 10-1/30-1 leiad SIIT ja 1-8.3/7 leiad SIIT
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 11.08.2014 korraldus nr 216 "Põltsamaa linna arengukava 2012-2033, tegevuskava 2013-2018 ja eelarvestrateegia 2014-2017 muudatusettepanekute avalikustamisele suunamine"
 • Põltsamaa Linnavolikogu 20.05.2014 otsus nr 35 "Põltsamaa linna arengukava 2012-2033 ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 muutmise algatamine"

Eelarvestrateegia menetlemine 2013

 • Linnavolikogu määruse eelnõu "Põltsamaa linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 kinnitamine", lisa
 • Linnavolikogu finantskomisjoni 07.10.2013 koosoleku pr nr 49
 • Linnavolikogu 15.10.2013 istungi pr nr 47

Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2013-2016

Eelarvestrateegia menetlemine 2012

Arengukava muutmise menetlus 2013

 
2012. aasta

 

Avaliku väljapaneku (24.08. - 14.09.2012) ajal tehtud muudatusettepanekud:

 

2011. aasta

 

Toimetaja: TIIA VAHTER